Hamra Bygdegård               

Hjälpa till

Det finns alltid saker som måste göras för att hålla igång vår bygdegård.

Alla har mycket att göra, men säkert finns det något som just du kan hjälpa till med.

Varje litet handtag betyder mycket och vi har oftast väldigt trevligt tillsammans.

Exempel på då hjälp behövs:

- Städdagar vår/höst

- Ordna trivselkvällar eller andra roliga aktiviteter

- Baka till aktiviteter

- Egna förslag på aktiviteter

- Underhåll av fastigheten

- Hjälpa till med att samla eller skriva eget material till vårt Byabla´d.

- Att vara Månadsvärd.

Det är man en månad/år, det finns ett rullande schema.

Månadsvärdarnas jobb är att se till Bygdegården invändigt och utomhus.

Inne skall det vara städat och fint och utomhus är det att sköta trädgården.

Du ansvarar för att kolla till bygdegården mellan uthyrningarna.

 

   Första sidan     På gång      Föreningen      Bygdegården     Hamra       Almanacka    Kontakt