Hamra Bygdegård               

Styrelsens vision

 

Vi i bygdegårdens styrelse arbetar för att bygdegården och aktivitetshuset

skall vara en levande och aktiv mötesplats i byn.

 

En plats där alla ska känna sig välkomna och delaktiga, gammal som ung.

Aktiviteter av olika slag skall ordnas regelbundet.

 

Uthyrning av bygdegården är en viktig del i vårt arbete,

det ger ekonomi så att vi kan bevara vår fina bygdegård.

 

Styrelsen jobbar för att få ett stort engagemang i byn,

det är viktigt att så många som möjligt hjälps åt, så att bygdegården kan leva vidare.

Det skapar också en god sammanhållning i byn.

 

Genom arbetet med hemsidan hoppas vi kunna nå ut till flera

samt att göra det lättare för dig som vill hyra bygdegården.

 

   Första sidan     På gång      Föreningen      Bygdegården     Hamra       Almanacka    Kontakt