Hamra Bygdegård               

Almanacka

 

Bygdegårdens almanackan, här kan ni se vilka aktiviteter som är på gång i Bygdegården, och om bygdegården är ledig eller uthyrd.

För säkerhets skull kontrollera med Ing-Marie Karlsson 070-6877194 , ändringar kan ha skett sedan almanackan uppdaterades.

För mer information om aktiviteter i Bygdegården och i Byalaget,

se länken, på gång/ senaste programbladet

 

   Första sidan     På gång      Föreningen      Bygdegården     Hamra       Almanacka    Kontakt 

© 2010 Hamra Bygdegårdsförening