Första sidan        På gång         Föreningen        Bygdegården         Hamra         Almanacka        Kontakt       

Bygdegården

Aktivitetshuset, som ligger bakom bygdegården

Bygdegården


Hamra Bygdegård är en samlingslokal i byn som vi är mycket glada och stolta över att ha.

 

Den är perfekt till att ha kalas, fester eller förenings sammankomster i.

 

För att bygdegården skall kunna finnas kvar, behövs ett stöd från alla medlemmarna.

 

Det är viktigt att alla ska känna sig delaktiga i bygdegården.

 

Som tack för att man är medlem och hjälper till så får man hyra bygdegården billigare.


                                                                                  © 2010 Hamra Bygdegårdsförening