Hamra Bygdegård               

Draven

 

Dravens historia går ca 11000 år tillbaka i tiden, då stora delar av Småland täcktes av en gigantisk insjö, Fornbolmen.

 

När inlandsisen så småningom försvann och landet började torrläggas

fanns en grund slättsjö kvar som fick namnet Draven.

 

För att få odlingsbar mark

sänktes Draven att antal gånger under 1800-talet,

med delvis gott resultat för jordbruket, medan det genuina fågellivet som skapats här, hotades.

 

Draven har under decenniernas gång skiftat karaktär och olika åtgärder har vidtagits för att återskapa ett landskap

med klara vattenytor.

 

Den senaste restaureringen nu på 90-talet har gett resultat och gjort Draven till en av vårt lands mest intressanta fågelsjöar.

 

År 1994 förklarades Draven även som naturreservat.

/ Kerstin Rybeck

 

 

Draven

För mer information om sjön Draven,

och sjöns fågelliv, se:

 

Västbo fågelklubbs hemsida

 

Västbo fågelklubbs info om Draven

 

Länstyrelsens hemsida

 

Informations folder om Draven

 

Naturreservatet Draven ligger i både

 

Värnamo kommun

och i

Gislaveds kommun

   Första sidan     På gång      Föreningen      Bygdegården     Hamra       Almanacka    Kontakt 

© 2010 Hamra Bygdegårdsförening