Första sidan        På gång         Föreningen        Bygdegården         Hamra         Almanacka        Kontakt       

Historik


Hamras nybyggda skola togs i bruk 1910. Tidigare hölls skolan i hemmen.

De första åren bedrevs bara småskola d.v.s. klass 1 & 2.

Övriga klasser 3-6 undervisades i Bredaryds skola.


En lång rad lärare & lärarinnor har under åren 1893-1953 tjänstgjort i Hamra.

Den som tjänstgjorde längst hette Hedvig Ekbom. Hon verkade i nästan 30 år i Hamra.


Lärare från 1893 till 1953:

Anna Björkman, Hedvig Ekbom, Anna Haglund, Dagmar Ode,

Greta Grant, Anny Engström, Astrid Allvin-Kraft, Effie Alström-Björnhag,

Rut Svensson-Assargård, Ingrid Håkansson-Jannert, Majken Lindeberg, Naemi Severin,  Johan Andell, Karin Augustsson, Åke Dalqvist, Kerstin Björndin, Elin Håkansson. 


Eftersom de flesta lärarna var ogifta klarade dom sig med den lilla lägenheten på ett rum & kök, som fanns i skolan.


Från 1953, då skolan upphörde, fram till slutet av 70-talet, fick skolan mer eller mindre förfalla, då inget underhåll bekostades av kommunen.


På senvintern 1977 samlades ett antal Hamrabor hos Sven-Olof Johansson och man beslöt att försöka köpa skolan, för att kunna använda lokalen till olika aktiviteter för byns invånare.  En interim styrelse bildades och så småningom kunde Hamra byalag,

som består av bybor och före detta Hamrabor köpa skolan.


På grund av en envis hyresgäst kunde inte lokalerna användas eller repareras i någon större utsträckning. Först efter 14 år kunde vi påbörja en tillbyggnad med toaletter och kapprum, som togs i bruk 1993. 


Då hade vi även bildat en bygdegårdsförening. Efter att vi fått möjlighet att disponera hela skolan, då hyresgästen sent omsider flyttat, kunde vi med många frivilliga arbetstimmar  reparera hela skolan till det skick som den befinner sig i nu.


Idag används lokalerna till olika möten och sammankomster, födelsedagsfester, studiecirklar, trivselkvällar m.m.


Det finns utrymmen till 60-70 personer med servis och köksutrustning för matlagning.


Med denna historik kan man se vad en gammal skola som förvandlas till bygdegård kan användas till.


                                                      / Henry Lewin ( 1927-2001)