Första sidan        På gång         Föreningen        Bygdegården         Hamra         Almanacka        Kontakt       

Informationsbrev

                                             

Om ni vill ha aktivitetsblad från Hamra Byalag

och nyhetsinformation om vad som händer i bygdegården via mejl,

skicka gärna er e-post adress till:

 

bygdegarden.hamra@gmail.com
                                                                       © 2010 Hamra Bygdegårdsförening