Första sidan        På gång         Föreningen        Bygdegården         Hamra         Almanacka        Kontakt       

Styrelsens vision


Vi i bygdegårdens styrelse arbetar för att bygdegården och aktivitetshuset

skall vara en levande och aktiv mötesplats i byn.


En plats där alla ska känna sig välkomna och delaktiga, gammal som ung.

Aktiviteter av olika slag skall ordnas regelbundet.                                         


Uthyrning av bygdegården är en viktig del i vårt arbete,

det ger ekonomi så att vi kan bevara vår fina bygdegård.


Styrelsen jobbar för att få ett stort engagemang i byn,

det är viktigt att så många som möjligt hjälps åt, så att bygdegården kan leva vidare.

Det skapar också en god sammanhållning i byn.


Genom arbetet med hemsidan hoppas vi kunna nå ut till flera

samt att göra det lättare för dig som vill hyra bygdegården.