Hamra Bygdegård               

Informationsbrev

Om ni vill ha aktivitetsblad från Hamra Byalag

och nyhetsinformation om vad som händer i bygdegården via mejl,

skicka gärna er e-post adress till:

bygdegarden.hamra@gmail.com

 

 

 

   Första sidan     På gång      Föreningen      Bygdegården     Hamra       Almanacka    Kontakt 

© 2010 Hamra Bygdegårdsförening